Design Management

Det kan handla om upplevelsedesign, hur besökarna upplever en utställning till exempel. Med hjälp av kundresor, personas och wayfinding.

Eller hur ni översätter ledningens strategi till design. Vikten av att ha alla intressenter med sig i branding arbete.

Det kan handla om servicedesign, hur en tjänst kan presenteras och förpackas. Eller att formge design manualer och hela bildbanker.

Broschyren Lustfyllda linjer ingick i en satsning på gravyren som gemensamt intresse och värdeskapande kring gravören som person. I satsningen ingick broschyrer, fotografering, svensk gravyrlogga och specialskriven copy.