Content Design handlar om att utforma designelementen så de fungerar på alla plattformar.

I mobilen, på din Ipad, på webben såväl som i tryck och motion graphics.

 

Det kan handla om vilket gridsystem man ska använda, vilka vilka färger som gör sig bra i bakombelysta

skyltar och på webben och vilka typsnitt som finns tillgängliga i avsedda plattformar.

 

Det ställer nya krav på formgivaren i såväl planeringsfasen som i genomförandet.

Content Design är en kurs som jag tog förra hösten på Berghs.