Content Design

Det gäller att utforma designen så den kommunicerar förtroende på alla plattformar. I mobilen, på din Ipad, på webben såväl som i tryck och rörligt media.

Det kan handla om hur många hur stora knapparna ska vara, hur många spalter man ska använda, vilka färger som låter vilken typografi synas optimalt på skyltar och på webben.

Logotyp för print och digitala kanaler samt märke för sociala medier. Hitills outfört elevarbete på Berghs kurs Content Design.