Är konsthistoriker i grunden. En akademiker som också är kommunikatör och grafiker.

Att förklara i text och bild så folk begriper är jag bra på.

Att tänka i stora målgrupper och ta nationella hänsyn.

Kartor, mindmaps och tidsaxlar har alltid legat mig varmt om hjärtat.

Men också oljemålningar, gravyravdrag och fotografier.