Medicinalväxter, 2017. Samarbete Hagströmer Biblioteket. Typsnitt: Lab Grotesk av Letters from Sweden. Research, formgivning och typografi: Gustav Mårtenson.

Illustrations from The Hagströmer LibraryTypeface: Lab Grotesk by Letters of Sweden