Frimärksåret 2016. Alla frimärken under ett år på var sitt uppslag.

The Stamp Year 2016, a yearly preview of the upcoming stamps.