Lars Lerins frimärken utkom 2017. Formgivning, beskärning och bildbehandling: Gustav Mårtensson. Letters from Sweden tecknade typsnittet: Lab Grotesk.