Lunds universitet 350 år, utkom 2016. De sista graverade frimärkena som trycktes i Sverige. Idé och koncept i samarbete med Lunds universitet. Frimärkena visar dåtid och nutid, hur historien alltid är med och bidrar till dagens framsteg. Formgivning, typografi och bildbehandling: Gustav Mårtensson. Ett samarbete med gravör Lars Sjööblom.