Utrikes frimärken Månlandningen 50 år. Formgivning och typografi: Gustav Mårtensson
Foto: National Aeronautic Space Administration (NASA)