Utrikes frimärken ”Månlandningen 50 år” Formgivning och typografi: Gustav Mårtensson
Foto: National Aeronautic Space Administration (NASA)