Strves Meridianbåge är kanske Sveriges okändaste Världsarv. 2012 trycktes dessa unika trekantiga frimärken. Formen kommer sig av metoden för triangulering, en metod för uppmätning av långa avstånd säkert. På det vänstra syns Struve själv och till höger ses en teodolit, ett mätinstrument. Genom båda frimärkena löper Struves bedrift, uppmätningen som bekräftade att jordklotet var platt på bägge polerna. Art direction: Gustav Mårtensson. Gravyr: Lars Sjööblom.