Svensk popexport, 2015. Ett samarbete med illustratören Jenny Mörtsell och fotografer.
Se nedan för fler frimärken.